zaterdag 26 mei 2012

tekst bij het voorstel Over de grens


OVER DE GRENS

Een voorstel voor herinrichting van de Glanerbrug
Een kunstproject van Grenswerte

Over de grens
In het Duitse deel van Aamsveen ontspringt de Glanerbeek, die vervolgens dwars door Enschede slingert, om uit te monden in de Dinkel bij de buurtschap Glane. Over de Glanerbeek loopt de brug waaraan Glanerbrug haar welbekende naam ooit ontleende. De idyllische beek vormt op natuurlijke wijze de rijksgrens tussen Duitsland en Nederland, met de grensdorpen Gronau en Glanerbrug aan weerszijden.

Als grensovergang was de Glanerbrug van groot belang in de negentiende eeuw. De brug vormde bijvoorbeeld een belangrijke verbinding voor de handelsroute tussen Deventer en Münster. Op Nederlandse grond opende in 1865 het Redemptoristenklooster, tegenwoordig bekend als het Dr. Ariënshuis, waarin Duitse paters zich vestigden. De grensfunctie van Glanerbrug werd nog meer duidelijk toen in Gronau grote textielfabrieken ontstonden, zoals die van de beroemde familie Van Heek. Werkzoekenden uit heel Noord- en Oost-Nederland trokken deze kant op, want het was goed verdienen in de Gronause fabrieken. Omdat het levensonderhoud juist goedkoper was in Nederland, werd Glanerbrug een aantrekkelijke woonplaats voor de vele fabrieksarbeiders. De brug heeft dus altijd een bijzondere dubbelfunctie gehad: die van scheiden én verbinden, zowel in geografische als sociale zin.

Een nieuwe situatie
In de afgelopen honderd jaar is de situatie rondom de brug ingrijpend veranderd. Waar mensen vroeger vol trots ansichtkaarten stuurden vanaf de grens, is de historie van deze plek nu nauwelijks nog bekend. Dat is jammer, vindt de in Enschede woonachtige beeldhouwster Hieke Luik (1958). Op een antieke landkaart uit 1901 zag ze hoe mooi de Glanerbeek, geheel op natuurlijke wijze ontstaan, de kronkelende grens tussen twee landen vormt. Meteen gefascineerd door de rijke geschiedenis van de brug, verbaasde ze zich erover dat zo’n belangrijke locatie niet wordt gekoesterd, maar min of meer verwaarloosd is.

Toen Hieke Luik dit ontdekte, was ze juist aan het nadenken over een nieuw kunstwerk. Albert Van Der Weide, gastcurator vanuit GrensWerte, had haar gevraagd een voorstel te doen voor een nieuw werk in de openbare ruimte. Ze besloot iets te ontwerpen dat de ‘vergeten’ brug over de Glanerbeek opnieuw tot zijn recht doet komen, namelijk een sculpturaal hekwerk: een fraai gemodelleerde balustrade die de Glanerbrug aan beide kanten kan sieren. In de geboetseerde vormen komt het ritme van het kabbelende water terug. Wie plaatsneemt op de zitvlakjes zal vele details ontwaren en genieten van het schitterende uitzicht op de beek.


Draag bij!
De Glanerbrug staat voor verbondenheid en samenwerking over grenzen, zoals past bij het moderne Europa en de visie van GrensWerte en Euregio. Met Hieke Luiks voorstel voor de herinrichting van deze waardevolle locatie worden grens en geschiedenis in ere hersteld. Een prachtig bronzen schaalmodel (1:5) van de sculpturale balustrades, getiteld Over de grens, is vanaf 11 mei 2012 tijdens kantooruren te bezichtigen in de hal van het Euregio-gebouw aan de Enschederstrasse 362 in Gronau. Daarnaast is het ontwerp tijdens openingsuren te zien in Museum TwentseWelle aan Het Rozendaal 21 in Enschede.

Hiermee gaat een actie van start om het ontwerp op ware grootte te realiseren. Wilt  u de uitvoering van dit bijzondere plan graag steunen? Neem dan contact op met Albert Van Der Weide, gastcurator van Grenswerte, via albert.weide@gmail.com.  Colofon
Artistiek concept:
Hieke Luik - www.hiekeluik.com
Tekst:
Yasmijn Jarram - www.yasmijnjarram.nl 
Organisatie:
Albert Van Der Weide, gastcurator GrensWerte

Grenswerte is een grensoverschrijdend kunst- en cultuurprogramma. Vanuit GrensWerte worden tot 2014 diverse kunstzinnige manifestaties of projecten gerealiseerd in het Euregio-gebied, gericht op de waarde van grenzen en de grenzen van waarde. www.grenswerte.eu